Dentální hygiena

Dentální hygiena

V naší stomatologické praxi věnujeme velkou pozornost prevenci. Správná dentální (ústní) hygiena je základem na cestě ke zdravému a krásnému chrupu.

Co nabízíme

  • vyšetření stavu dásní a dalších ukazatelů úrovně ústní hygieny
  • vytvoření individuálního hygienického plánu na základě výsledků vyšetření
  • doporučení vhodných pomůcek ústní hygieny
  • nácvik správného provádění domácí ústní hygieny
  • odstranění zubního kamene
  • odstranění pigmentů (tmavých skvrn) ze zubů
  • bělení zubů
  • hygienické instruktáže a poradenství pro těhotné, malé děti
  • Dentocult® - stanovení množství bakterií způsobujících zubní kaz a léčebný plán na jejich odstranění